Startsida

 

Välkommen till

Fyrby Koloniförening

 

Fyrby koloniförening är en skön oas för generationer av

norrköpingsbor sedan drygt 70 år tillbaka.

Våra 152 koloniträdgårdar bildar en stor grön och doftande lunga mellan södra stambanans södra utfart och Ingelsta handels- och småindustriområde. Som ett avlägset sus hör vi också pulsådern E4.

Mässingsgatan är vår adress om du kommer på besök.

 

 

 

Styrelsen informerar

Den nya styrelsen har sitt första möte 26 mars, därefter uppdateras kontaktuppgifter till nya styrelsen på hemsidan.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grind 1 är låst med kätting pga att låskolven är trasig!

Vi får använda övriga grindar en tid framöver.

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen kommer fortsättningsvis inte använda sig av facebook

för att få ut information pga. att detta är ett begränsat forum

som inte alla har tillgång till. Facebookgruppen är inte startat av

styrelsen utan utav medlemmarna. Information kommer finnas

på våra anslagstavlor och här på hemsidan.

 

 

Grindarna är öppna kl 08-21 mellan 15 maj - 31 augusti

 

 

Glöm inte att anmäla ny adress, ny e-postadress eller nytt telefonnummer till kassören. Kontaktuppgifter hittar ni under styrelsen.

Fyrby Koloniförening, Mässingsgatan, Norrköping | www.fyrby.com | #fyrbykoloni

Copyright @ All Rights Reserved